MUSIKALSK OASE

Vårens musikalske happening i Ørsta er

"MUSIKALSK OASE" 

Detaljar om neste Musikalsk Oase kjem etterkvart...